Med en bred juridisk kompetens arbetar byrån med att företräda privatpersoner i allmänjuridiska frågor och företag i affärsmässiga spörsmål.