Behov av en lokal eller lägenhet?

Vi äger och förvaltar fastigheter både för bostäder och lokaler.