Äldreomsorgen är till för dig som har fyllt 65 år och som har behov av stöd i din vardag eller annat boende.