Ett byggföretag verksamt inom byggnadsvårdssektorn i Värmland.